Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2015-01-23 ZARZĄDZENIE nr 1/2015
 
 
 
ZARZĄDZENIE nr 1/2015

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
z dnia 22stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
 
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami/ zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ustalam dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015roku:

 
1/ za dzień 15 sierpnia przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 14 sierpnia  2015 r.

2/ za dzień 26 grudnia 2015 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 2 listopada 2015 r.
 
§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim  oraz opublikowanie na stronie internetowej GOPS.
 
& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Share |
Czytaj także:
2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl