Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2015-09-08 TERMIN WYDAWANIA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje  o terminach odbioru artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Kołobrzegu 

w następujących dniach:

 

- 18.09.2015r. – godz. 09.00 – 12.00

- 16.10.2015r. – godz. 09.00 – 12.00

- 20.11.2015r. – godz.09.00 – 12.00

- 11.12.2015r. - godz. 09.00 – 12.00

- 15.01.2016r. – godz.09.00 – 12.00

 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby, których dochody nie przekraczają:

- 813 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, od dnia 01.10.2015r. – 951,00 zł

- 684 zł netto dla osoby w rodzinie, od dnia 01.10.2015r. - 771,00 zł.

 

Niezbędnym warunkiem otrzymania żywności jest w pierwszej kolejności zgłoszenie się do GOPS w Ustroniu Morskim w celu wypełnienia skierowania (Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju pracowników socjalnych tel. 94 35 14 177 ).
Share |
Czytaj także:
2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl