Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz
 2. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  1. urodzenia dziecka;
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  3. samotnego wychowywania dziecka;
  4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  6. rozpoczęcia roku szkolnego;
  7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
  8. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
  9. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
  10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku rodzinnego i dodatków do niego znajdziesz poniżej:

 

 

 

 

 

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl