Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

STOP PRZEMOCY

 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Na mocy Uchwały nr XII/87/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu weszli specjaliści oraz przedstawiciele różnych instytucji, są to:


1. Izabela Poznańska – kierownik GOPS w Ustroniu Morskim – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
2. Jolanta Waligóra – inspektor UG Ustronie Morskie,
3. Agnieszka Małetko – pedagog szkolny,
4. Grażyna Bańczewska – członek Caritas,
5. Irena Bruda – kurator sądowy,
6. Mieczysław Poniedziałek – lekarz rodzinny,
7. Dariusz Januszewski – kierownik Posterunku Policji w Ustroniu Morskim,
8. Tadeusz Grzelak – policjant. 
 

Zadaniem Zespołu jest m.in. udzielanie pomocy , a w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Impulsem do spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą zgłoszenia osób doświadczających przemocy, prośby rodziców, dorosłych członków danej rodziny lub dziecka, zgłoszenia anonimowe, informacje uzyskane od mieszkańców, informacje ze szkoły, policji, kościoła oraz innych organizacji.
 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba doznająca przemocy i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zgłoś to do Zespołu Interdyscyplinarnego, którego siedziba mieści się  przy ul. Osiedlowej 2 B w Ustroniu Morskim nr tel. 94 35 14 176. Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną na wskazany adres email i.poznanska@ustronie-morskie.pl
 

Poniżej Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie:
http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_87_-_zespol_interdysyplinarny_04.pdf

 

 MITY NA TEMAT PRZEMOCY

 

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i milczenia
 
Nikt nie powinien wtrącać się
w prywatne sprawy rodziny.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.
Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek
bez względu na to co zrobił
Przemoc jest wtedy
gdy są widoczne ślady pobicia.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości,
aby być ofiarą przemocy domowej.
Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.
Nie można zmienić swego przeznaczenia.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Nawet po wielu latach
osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Alkoholizm jest przyczyną przemocy.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia
od odpowiedzialności za czyny.
Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
Prawda czy nieprawda?
 
NIEPRAWDA
 
Przemoc domowa zdarza się
we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia
i sytuacji ekonomicznej.

 

 

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl