Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Praca socjalna

Jolanta Piłat (pracownik socjalny)
tel. 094 35 14 177 j.pilat@ustronie-morskie.pl
 

Aneta Szumowska (starszy pracownik socjalny)
te. 094 35 14 177  a.szumowska@ustronie-morskie.pl


Małgorzata Hawańczak (starszy pracownik socjalny)
te. 094 35 14 177 m.hawanczak@ustronie-morskie.pl

Zadania pracownika socjalnego:

  1. praca socjalna;
  2. dokonywania analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych / środowiskowych;
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
  5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych;
  6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
  7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom;
  8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl