Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Jesteśmy aktywni - 2013

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 

 

 
 

PROJEKT „JESTEŚMY AKTYWNI” – EDYCJA 2013r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizował od stycznia 2013r.
do grudnia 2013r. projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Beneficjentami VI edycji projektu było 12 osób – mieszkańców Gminy , w tym: 8 kobiet
i 4 mężczyzn ( 4 niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, 2 pracujące, 4 bezrobotne
i 2 nieaktywne zawodowo) . Dwie uczestniczki, które brały udział w projekcie w roku 2012 kontynuowało swoje działania w 2013 roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami.
 
W ramach VI edycji projektu „Jesteśmy aktywni” w ramach zadania: aktywna integracja przeprowadzono następujące działania:
 
 • warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi – VI 2013r.
 • warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia – VI – VII 2013r.
 • warsztaty z zakresu kształtowania stylu i wizerunku – IX 2013r.
 • szkolenie zawodowe „Konserwator – elektryk z uprawnieniami do 1 KV” dla 4 mężczyzn – X 2013r.
 • szkolenie zawodowe „Bukieciarstwo” dla 4 kobiet – X 2013r.
 • szkolenie zawodowe „ Recepcjonistka z elementami języka niemieckiego” dla 2 kobiet – X – XI 2013r.
 • szkolenie zawodowe „Kosmetyczka + stylistka paznokci z elementami fryzjerstwa” dla 2 kobiet – X 2013r.
 • kurs języka niemieckiego – XI 2013r.
 • kurs języka angielskiego – XI – XII 2013r.
 • warsztaty artrecyklingowe – XI – XII 2013r.
 • kurs carvingu – rzeźbienie w owocach i warzywach – XII 2013r.
 
Na czas trwania projektu uczestnicy objęci zostali ubezpieczeniem NNW, pracą socjalną oraz wsparciem dochodowym, w postaci zasiłków celowych lub zasiłków celowych specjalnych, z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym.
 
 
Projekt „Jesteśmy aktywni”  w liczbach – VI edycja 2013r.
 
ü wartość projektu – 96 946,86  PLN, w tym: środki z EFS oraz budżetu państwa – 87 252,18 PLN, oraz środki własne – 9 694,68 PLN.
ü  w projekcie wzięło udział łącznie 12 osób ( 8 kobiet i 4 mężczyzn ).
ü działania projektowe zostały wykonane przez następujące osoby prowadzące poszczególne zajęcia:
ØBlue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78 -400 Szczecinek – szkolenia zawodowe: „Bukieciarstwo”
i
„Kosmetyczka + stylistka paznokci z elementami fryzjerstwa” oraz kurs języka angielskiego;
ØUsługi Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif, ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzegwarsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi, warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, warsztaty artrecyklingowe oraz kurs carvingu;
ØSzkołą Języków Obcych Europa s.c. Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowska, ul. Łopuskiego 23, 78-100 Kołobrzeg – warsztaty z zakresu kształtowania stylu
i wizerunku oraz szkolenie zawodowe: „Recepcjonistka z elementami języka niemieckiego”;
Ø„A do Z Edukacja” Bałtyckim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie,
ul. Czeremchowa 2, 75- 634 Koszalin
–  szkolenie zawodowe „Konserwator
– elektryk z uprawnieniami do 1 KV;
ØAP Edukacja – Centrum Szkoleniowym w Słupsku, ul. Kołłątaja 35/1,
76–200 Słupsk
– kurs języka niemieckiego.
 
 
Udział w projekcie jak co roku był bezpłatny!
 
 

 

 

Carving
Carving
Carving1
Carving1
Carving2
Carving2
carving3
carving3
Carving4
Carving4
carving-rzeźbienie w owocach i warzywach
carving-rzeźbienie w owocach i warzywach
kurs carvingu
kurs carvingu
nasze prace
nasze prace
kurs języka angielskiego
kurs języka angielskiego
uczestnicy kursu języka angielskiego
uczestnicy kursu języka angielskiego
język niemiecki
język niemiecki
język niemiecki pozytywnie zdany
język niemiecki pozytywnie zdany
kurs języka niemieckiego
kurs języka niemieckiego
ćwiczenia praktyczne
ćwiczenia praktyczne
koserwatir-elektryk z uprawnieniami do 1 kw
koserwatir-elektryk z uprawnieniami do 1 kw
konserwator-elektryk z uprawnieniami do 1kv
konserwator-elektryk z uprawnieniami do 1kv
szkolenie konserwator- ćwiczenia praktyczne
szkolenie konserwator- ćwiczenia praktyczne
szkolenie koserwator-elektryk z uprawnieniami do kv- teoria
szkolenie koserwator-elektryk z uprawnieniami do kv- teoria
Pani Anna-uczestniczka szkolenia bukieciarstwo
Pani Anna-uczestniczka szkolenia bukieciarstwo
Pani izabela- uczestniczka szkolenia bukieciarstwo
Pani izabela- uczestniczka szkolenia bukieciarstwo
Pani Rozalia- uczestniczka szkolenia
Pani Rozalia- uczestniczka szkolenia
szkolenie kosmetyczka+ stylistka z elementami fryzjerstwa
szkolenie kosmetyczka+ stylistka z elementami fryzjerstwa
szkolenie zawodowe recepcjonistka z elementami języka niemieckiego
szkolenie zawodowe recepcjonistka z elementami języka niemieckiego
język niemiecki w ramach szkolenia
język niemiecki w ramach szkolenia
To już koniec....edycja VI
To już koniec....edycja VI
artrecykling
artrecykling
decoupage
decoupage
domowe spa
domowe spa
filc-warsztaty artrycyklingowe
filc-warsztaty artrycyklingowe
filcowa biżuteria
filcowa biżuteria
koralikowa biżuteria
koralikowa biżuteria
gazetowe choinki
gazetowe choinki
koralikowo-warsztaty artrycyklingowe
koralikowo-warsztaty artrycyklingowe
malowanie na szkle
malowanie na szkle
Pani Helena - uczestniczka warsztatów artrecyklingowych
Pani Helena - uczestniczka warsztatów artrecyklingowych
recyklingowa choinka
recyklingowa choinka
warsztaty artrecyklingowe
warsztaty artrecyklingowe

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl