Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Jesteśmy aktywni - 2012

 
  
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO „JESTEŚMY AKTYWNI” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – EDYCJA 2012r.
 
Od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim trwała realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
 
Beneficjentami projektu było: 12 osób - 8 kobiet i 4 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Na czas trwania projektu uczestnicy objęci zostali ubezpieczeniem NNW.
Udział w projekcie jak co roku był bezpłatny.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w ramach projektu „ Jesteśmy aktywni” realizował aktywną integrację: zawodową, edukacyjną i społeczną.
 
W ramach w/w zadania przeprowadzono następujące warsztaty oraz szkolenia w następujących miesiącach:
 
AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA
 
 • szkolenie „ Fryzjerka – kosmetyczka + stylistka paznokci” -  IV – V 2012r. Udział wzięło osiem kobiet.
 • szkolenie „Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych” – V – VI 2012r. Uczestniczyło czterech mężczyzn.
 
AKTYWNA INTEGRACJA EDUKACYJNA
 
 •  warsztaty edukacyjne „Prowadzenie gospodarstwa domowego i prawidłowe funkcjonowanie rodziny” - X 2012r.
 •  kurs języka niemieckiego - X – XII. 2012r.
 
 
AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA
 
 • warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi - IX – X 2012r.
 
 
Poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym, w postaci: zasiłków celowych i celowych specjalnych, z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym.
 
 
Projekt „Jesteśmy aktywni” – V edycja 2012r.
 
 • wartość projektu – 124 039,20 PLN, w tym: środki z EFS oraz budżetu państwa – 111 635,28 PLN, oraz środki własne – 12 403,92  PLN.
 •  w projekcie wzięło udział łącznie 12 osób ( 8 kobiet i 4 mężczyzn ).
 • działania projektowe zostały wykonane przez następujące osoby prowadzące poszczególne zajęcia:

 

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Nadzoru BHP Marek Kalisz , ul. Różana 56/4, 78-100 ZieleniewoKołobrzeg– szkolenie    zawodowe dla mężczyzn;
 • Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78 -400 Szczecinek – szkolenie zawodowe dla kobiet;
 • Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik,ul. Budowlana 27, 78-100 Kołobrzeg – warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi oraz warsztaty edukacyjne;
 • Usługi Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif, ul. Walki Młodych 24/10, 78-100 Kołobrzeg – kurs języka niemieckiego.

 

 •   świadczenia z pomocy społecznej o charakterze aktywizacyjnym dla uczestników projektu wyniosły łącznie 12 403,92 PLN, tj. 1 033,66 PLN.
 
 

 

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl