Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Jesteśmy aktywni – 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację projektu „Jesteśmy aktywni”.

Projekt jest realizowany od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. Bierze w  nim udział 8 kobiet, mieszkanek gminy Ustronie Morskie. Na czas trwania w projekcie uczestniczki objęte zostały ubezpieczeniem NW. Udział w  projekcie jest nieodpłatny.

W ramach projektu w okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. przeprowadziliśmy:

 • warsztaty podnoszące umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu
 • warsztaty z podstaw języka niemieckiego;

W okresie od października do listopada 2009 r. w ramach projektu zrealizowaliśmy:

 • spotkania warsztatowe , indywidualne z psychologiem;
 • warsztaty z zakresu poprawy i kształtowania wizerunku.
 • skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia pracy

Przez cały okres realizacji projektu świadczyliśmy uczestnikom projektu:

 • pracę socjalną prowadzoną w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej uczestniczek projektu w oparciu o  kontrakt socjalny

Poza uczestnictwem w zajęciach uczestniczki otrzymały również zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na działania o  charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w projekcie.

Projekt w liczbach:

 • wartość projektu – 67.560,00 PLN, w tym: środki z EFS oraz budżetu państwa – 60.804,00 PLN, środki własne – 6.756,00 PLN.
 • w projekcie wzięło udział łącznie 8 uczestników ( kobiety ); jedna uczestniczka przerwała udział w projekcie z przyczyn osobistych, cztery uczestniczki kontynuowały swój udział w projekcie z tamtego roku.
 • działania projektowe wykonane zostały przez następujące osoby prowadzące poszczególne zajęcia:
  Jacek Pawłowski – psycholog
  Anna Kontak – język niemiecki
  Marcin Szumowski – warsztaty komputerowe
  Maria Żymańczyk ( Zakład Fryzjerski Maria Żymańczyk ) – warsztaty z zakresu poprawy i kształtowania wizerunku
  Lek. med. Grzegorz Tomczyk – Poradnia Medycyny Pracy
 • łącznie w ramach projektu przeprowadzono 210 godzin warsztatów
 • uczestnicy projektu otrzymali 30 zaświadczeń dokumentujących udział w projekcie
 • świadczenia pomocy społecznej o charakterze aktywizującym dla uczestników projektu wyniosły łącznie 6.756,00 PLN, tj. średnio na uczestnika 211,12 PLN
 • wartość kontraktu socjalnego na uczestnika ( wartość aktywnej integracji ) – średnio na uczestnika wyniosła 1.718,75 PLN, aktywna integracja łącznie – 13.950,00 PLN, tj. ok. 20% wartości projektu

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl