Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Jesteśmy aktywni – 2008

W ramach projektu realizowanego w okresie od marca 2008r. do grudnia 2008r. zastosowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji :

 • warsztaty interpersonalne z psychologiem – dla 8 uczestników
 • warsztaty z doradcą zawodowym – dla 8 uczestników
 • warsztaty z terapeutą uzależnień – dla 8 uczestników

Przez cały okres realizacji projektu świadczyliśmy uczestnikom projektu:

 • pomoc społeczną w formie pracy socjalnej w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej

Poza uczestnictwem w zajęciach uczestnicy otrzymali zasiłki celowe i  zasiłki celowe specjalne, które były przeznaczone na działania o  charakterze aktywizacyjnym, związane z udziałem w projekcie.

Projekt w liczbach:

 • wartość projektu – 61.760,00 PLN, w tym: środki z EFS oraz budżetu państwa – 55.584,00 PLN, środki własne – 6.176,00 PLN.
 • w projekcie wzięło udział łącznie 8 uczestników ( 7 kobiet i 1 mężczyzna )
 • działania projektowe wykonane zostały przez 3 osoby prowadzące poszczególne zajęcia:
  • Jacek Pawłowski – psycholog
  • Lidia Ciszkowska – doradca zawodowy
  • Krystyna Barczak – terapeuta uzależnień
 • łącznie w ramach projektu przeprowadzono 168 godzin warsztatów
 • uczestnicy projektu otrzymali 8 zaświadczeń dokumentujących udział w projekcie
 • świadczenia pomocy społecznej o charakterze aktywizującym dla uczestników projektu wyniosły łącznie 6.176,00 PLN, tj. średnio na uczestnika 772,00 PLN
 • wartość kontraktu socjalnego na uczestnika ( wartość aktywnej integracji ) – średnio na uczestnika wyniosła 1.532,50 PLN, aktywna integracja łącznie – 12.260,00 PLN, tj. ok. 20% wartości projektu

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl