Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2016-03-23 „Rodzina 500 plus”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Obsługą programu w gminie Ustronie Morskie zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Osiedlowej 2b. „

W chwili obecnej trwają szkolenia dla pracowników , informacje szczegółowe dotyczące tego świadczenia będziemy udzielać po 18 marca” – mówi Izabela Poznańska – Kierownik GOPSu. „Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy, aby składanie wniosków następowało sukcesywnie. Ułatwi nam to pracę, i spowoduje uniknięcie kolejek. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby sprawnie obsłużyć wszystkich wnioskodawców” – dodaje. 

Pytania dotyczące Programu „Rodzina 500+” prosimy kierować bezpośrednio do GOPS-u pod nr tel. 94 35 14 050. Informacje można uzyskać też w Urzędzie Wojewódzkim Woj. Zachodniopomorskiego pod tel. 91 43 03 425 lub mailowo:  500plus@szczecin.uw.gov.pl

Warto zajrzeć:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (info o Programie)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed próbami wyłudzeń i wprowadzenia w błąd obywateli. 
wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 

Prezentacja Programu Rodzina 500 +
http://mops.koszalin.pl/zpis/pliki/swiadczenia_rodzinne/Rodzina500/Rodzina%20500%20plus-prezetnacja.pdf

Share |
Czytaj także:
2018-07-17 Dobry Start 300+
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)  Rządowy program „ dobry start ” to 300 zł  jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie „dobry start” finansowane jest ze środków budżetu państwa.   Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (właściwym dla miejsca zamieszkania) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Osoba do kontaktu: Klaudia Lulewicz-podinspektor  tel. 0943514050 czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl